ⓘ Язиги. Щодо часу появи язигів у Північному Причорноморї певних відомостей немає. Можливо, що язиги входили до сарматського обєднання, яке під приводом сайїв пок ..

                                     

ⓘ Язиги

Щодо часу появи язигів у Північному Причорноморї певних відомостей немає. Можливо, що язиги входили до сарматського обєднання, яке під приводом сайїв поклало край скіфському домінуванню у регіоні у 280 - 260 рр. до н. е. Страбон локалізує язигів з царськими сарматами та ургами у Пн Зах. Причорноморї під час Мітрідатових війн поч. І ст. до н. е.Перелічені Страбоном три групи сарматів викликають асоціації зі скіфською ордою, де місце скіфів-царських паралатів посідають сармати-царські сайї?, авхатів - урги грец. Οὖργοι < д.ір.*urga- - "потужний, сильний", сармати-язиги - катіарів та траспіїв. Аппіан також згадує язигів як спільників Мітрідата VI Євпатора Mith., 69 у Європі щодо подій 74 р. до н. е. "… з савроматів так звані царські, язиги, коралли …".

Овідій, перебуваючи у Томах у засланні, між 9 та 17 роками згадує язигів на Нижньому Дунаї. Але вже до 50 р. н. е. переважна частина язигів мігрувала до Паннонії крізь Олтенію. Також язиги Північного Причорноморя на відміну від язигів-метанастів Паннонії згадані у Географії Клавдія Птолемея ІІІ, 5, 7;" … усім узбережжям Меотіди язиги та роксолани…". Ймовірно, окремі групи язигів Північного Причорноморя були остаточно асимільовані різними етосами в часи Великого переселення народів.

У давньоруській мові язигами ясами називали аланів та інші іранські етноси Північного Кавказу та Приазовя, які згодом стали складовою сучасних осетин.

                                     

1. Язиги Паннонії

Отже, вперше язиги Паноннії згадуються Корнелієм Тацитом у описі подій 50 року. Клавдій Птолемей язигів Паноннії на відміну від Причорноморських називає "язигами-метанастами", тобто язигами-переселенцями. Пліній Ст., описуючи Європу, щодо язигів повідомляє наступне: "…між Дунаєм і герцинським лісом, до самих Паннонських зимових таборів в Карнунті, сарматське Ваннія, - навпроти язигів живуть бастерни та інші германці…" Пл. Ст., IV, 80-81 рос. лат) Безпосереднє сусідство з імперією зробило язигів досить згадуваними у римській історіографії, а саме:

 • 92 р. - язигами в Панонії знищено XXI легіон Рапакс.
 • 101 - 106 - спільники імперії в дакійських війнах Траяна Dio Cass. 68.10.3;
 • 132 - посли язигів у Сенаті Dio Cass. 69. 15.2;
 • 69 - сармати язиги? грабують Мезію та вбивають легата Фонтея Агріппу ;
 • 85-89 - язиги - спільники Доупарнея та Децебала у війні з Римом;
 • 118 - навала на дунайські провінції, обугодження відносин з Адріаном Spart. Hadr. 6, 6 - 8;
 • 106 - 107 - виступ проти Риму SHA: Hadr.II.9;
 • 50 - спільники найманці Ванія, короля швабів свевів ;
 • 359 - язиги-ліміганти на імперію, тотальна поразка Amm.Marc. XIX. 11
 • 334 - язиги-ліміганти повстають проти язигів-ардагантів, які вимушені були мігрувати до сусідніх германських племен;
 • 471 - остгото-язигзька війна, вбито царя язигів Бабая
 • 282 - навала на імперію, тотальна поразка від Каріна SHA: Car. Carin. Numer. IX. 4;
 • 357 - 358 - язиги на імперію, язигам-ардагантам повернуті минулі права, поновлено клієнтські відносини з Римом, призначено царем Зізаїса замість Узафера?Amm.Marc. XVII. 12
 • 371 - 372 - язиги-ліміганти разом з квадами на Паноннію Amm.Marc. XXX. 6
 • 279 - навала на імперію, поразка від Проба SHA: Probi. XVI.2;
 • 161 - 174 - епізодичні напади на Мезію, участь у маркоманських війнах тощо за результатами війни у 175 язиги видали Риму 100000 полонених та відправили у римську армію 8000 вершників, з яких 5500 було дислоковано у Британії, цар язигів Зантік Dio Cass. 72. 16. 1-2

Судячи з повідомлень Амміана Марцеліна Amm.Marc. XVII. 12, язиги Паноннії поділялися на два соціальні прошарки: язиги-ардаганти пор. осет.Ældar - укр. "благородний", та язиги-ліміганти, які, на думку деяких вчених, являли собою загал з різних неіранських тубільних племен Паноннії, які були підкорені власне язигами. Язиги-метанасти мешкали у Паноннії до часів пізнього середньовічча, коли остаточно були інкорпоровані у етнос мадяр. Відлунням етноніму язигів є назви декількох областей Угорщини та назви міст від Молдови до Паноннії.

Язиги розмовляли мовою, яку наразі вважають ясикським діалектом осетинської мови.