ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 282

Ленінізм

Ленінізм - політична ідеологія і практика перевороту та захоплення влади в Росії на початку XX ст., а також встановлення диктатури революційної партії більшовиків на чолі з її Центральним Комітетом. Названа на честь російського революціонера-марк ...

Лінгвістична філософія

Лінгвістична філософія - філософський напрямок, що ставить своїм основним завданням аналіз природної мови строгими методами. Це один із напрямів аналітичної філософії, що отримав найбільше розповсюдження у Великій Британії, США і деяких інших кра ...

Лінгвістичний поворот

Лінгвістичний поворот, рідше Мовна революція - термін описує ситуацію, що склалася у філософії в першій третині - середині XX ст. і позначає момент переходу від класичної філософії, що розглядала свідомість як вихідний пункт філософствування, до ...

Любомудри

Любомудри - літературно-філософський гурток інтелектуальної молоді, який збирався в Москві в 1823 - 1825 роках. Його учасниками були Володимир Одоєвський, Дмитро Веневітінов, І. В. Киреєвський, М. М. Рожалін, О. І. Кошельов, В. П. Титов, С. П. Ше ...

Ман (філософський термін)

Ман - одне з основних понять екзистенціалізму, введене М. Гайдеггером у своїй основній роботі "Буття та час". Термін не перекладається українською мовою. У німецькій мові виступає субєктом невизначено-особових речень. Перебування "ман" у світі - ...

Маніфест Рассела - Ейнштейна

Маніфест Рассела - Ейнштейна - антивоєнний заклик, написаний Альбертом Ейнштейном та Бертраном Расселом і підписаний одинадцятьма видатними вченими в 1955 році. Цей маніфест став початком зародження Пагвоського руху учених за мир, в рамках якого ...

Маніхейство

Маніхейство - складене з вавилонсько-халдейських, юдейських, християнських, іранських гностичних уявлень синкретичне релігійне вчення перса Мані, або Манеса. Поруч із зороастризмом і мітраїзмом маніхейство було однією з найвпливовіших іранських р ...

Маоїзм

Маоїзм, офіційна назва "ідеї Мао Цзедуна" - догматичне утопічне політичне вчення, а точніше набір політичних гасел, тоталітарного китайського комуністичного диктатора Мао Цзедуна, яке було керівною державною політичною доктриною Комуністичної пар ...

Меліоризм

Меліоризм - термін, який означає систему поглядів які перебувають між оптимізмом та песимізмом, проте для меліоризму характерною є віра в добро, в постійне покращення наявного становища, в збільшення частки добра. Меліоризм - ідеалістичний погляд ...

Метафізика

Метафизика - галузь філософії, розглядає буття як буття, досліджує граничні й надчуттєві принципи, причини та засади буття. Термін "метафізика" походить від сполучення грецьких μετά meta і φυσικά фізика. Таку назву в I столітті до н. е. дав праця ...

Методологія науки

Методологія науки - термін, що залежно від контексту може сприйматися в різних значеннях: або як сукупність методів дослідження, що застосовуються в певній науці, або як вчення про методи пізнання й перетворення дійсності. Розробка проблем методо ...

Міжнародна академія філософії

Міжнародна академія філософії - приватна академія, розташована у місті Бендерн, князівство Ліхтенштейн. Була заснована у 1986 році як "Інститут філософії" нім. Hochschule fur Philosophie. Нарівні з навчальною програмою бакалавра, магістра та здоб ...

Міманса

Міманса, пурва-міманса - одна з ортодоксальних систем давньоіндійської філософії. Викладена в Міманса-сутрах, авторство яких приписують Джай-міні. Послідовники міманси вважали, що Веди не є божественним одкровенням, і тому ведичні релігійні філос ...

Модус

Модус - у середньовічній філософії, а також у 17-18 століттях - властивість предмета, притаманна йому в деяких станах, на відміну від атрибуту - невідємної властивості предмета у всіх його станах. У формальній логіці - модус - певне поєднання про ...

Мокша (філософія)

Мокша, також вімокша, вімукті, мукті - в індійській філософії звільнення від самсари, циклу народжень, страждань та обмежень цього світу. Термін мокша схожий на термін нірвана в буддизмі. Мокша - це найвищий моральний рівень досконалості, після д ...

Монада

Монада в ряді філософських систем - найпростіша, неподільна єдність, першопочаток, основа явищ. Учення про монади називають монадологією.

Монадологія

"Монадологія" - одна із праць Ґотфріда Ляйбніца, де найповніше викладено його філософію - монадизм. У назві через поєднання слів "monas" і "logos" відображено суть вчення про найпростіші субстанції, метафізичні атоми монади. Праця написана під кі ...

Мудрець

Мудрець - у багатьох культурах особливо шанована людина, часто старійшина, наділена мудрістю, якій часто приписується божественне походження. У Греції розрізняли "мудреців" sophoi, порівн. сім мудреців і "аматорів мудрості" - філософів. Історично ...

Мудрість

Мудрість розглядається, як розсудливе та грамотне застосування знання/інтелекту. Великий, глибокий розум, що опирається на життєвий досвід. Здатність знаходити рішення різних проблем, в тому числі життєвих, опираючись на свій і чужий досвід, уник ...

Наївний реалізм

Наївний реализм - епістемологічна позиція у філософії і в повсякденній свідомості, згідно з якою реальне все, що нормальна людина сприймає в нормальних умовах і описує загальноприйнятою і відповідною фактам мовою. З точки зору наївного реаліста р ...

Натуралізм (філософія)

Натуралізм - світогляд, заснований на уявленні, що все суще є проявом Природи і існує за законами Природи. Вона є найвищим законодавцем для всього сущого. Натуралізм це погляд на світ, відповідно до якого природа виступає як єдиний універсальний ...

Негативна свобода

Негативна свобода характеризується як свобода від втручання інших людей та протиставляється позитивній свободі, яка визначається як свобода індивіда від обмежень соціальної системи всередині суспільства, таких як класизм, сексизм або расизм. Різн ...

Нейтральний монізм

Нейтральний монізм - метафізичне переконання, згідно з яким психічне та фізичне є двома способами організації або опису одних і тих самих елементів, які самі по собі є "нейтральними", тобто не мають ні фізичного, ні психічного характеру. Ця точка ...

Необхідність

Необхідність - система звязків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий звязок, що обовязково призводить до певної події.

Нескінченність

Нескінченність - категорія людського мислення, яка використовується для характеристики безмежних, невичерпних предметів і явищ, для яких є неможливим вказання меж або кількісної міри. Використовується на противагу скінченному, обчислюваному, тако ...

Нігілізм

Нігілізм - світоглядна позиція, суть якої, у ширшому значенні, полягає у ставленні до будь-якої речі або людини як до ніщо, а у вужчому значенні - у запереченні існування обєктивної основи для визнання, моралі або суспільного порядку. Термін тако ...

Ноумен

Ноумен - філософський термін, яким позначається річ або подія як незалежні від наших відчуттів. Термін "ноумен" зазвичай використовується у філософії на противагу терміну "феномен", як явище, дане нам через відчуття. Але ноумен це не реальний обє ...

Обєкт (філософія)

Обє́кт - філософська категорія, що позначає будь-яку дійсну або уявну реальність, яка розглядається, як щось зовнішнє у відношенні до обєкта чи субєкта і стає предметом теоретичного і практичного спостереження. Обєкт, незалежно від своєї природи, ...

Обєктивний ідеалізм

Обєктивний ідеалізм - термін, що позначає напрям філософської думки, який вважає первинним незалежний від субєкта універсальний ідеальний початок. В різних філософських школах цей початок називається по-різному: Бог у теології, абсолютний дух у Г ...

Оголеність

Оголеність - стан, коли людина позбавлена одягу і її тіло відкрите для споглядання. Гімнофобія від грец. gymnos - оголений - боязнь оголеності або вигляду оголених частин тіла.

Оптимізм

Оптимізм - погляд на життя з позитивної точки зору. Оптиміст стверджує: світ чудовий, з будь-якої ситуації є вихід, усе вийде добре, всі люди загалом хороші. Загальноприйнятою ілюстрацією оптимістичного підходу на противагу песимістичному є напол ...

Ортодоксія

Ортодоксія + δόξα) - твердість у вірі або проходженні будь-якого вчення або світогляду, підтримка ухвалених позицій, консерватизм, тип релігійної свідомості.

Панентеїзм

Панентеїзм - релігійно-філософське вчення, згідно з яким світ перебуває в Бозі, але Бог не розчиняється у світі ; синтез теїзму й деяких ідей пантеїзму. Бог присутній у всіх речах, містить у собі Всесвіт, але також знаходиться поза ним. Певний ас ...

Панлогізм

Панлогизм - філософський погляд, згідно з яким все існуюче являє собою втілення мислячої субстанції, світового розуму, логічної ідеї. Потенційно присутній у вченні Спінози, де мислення оголошується одним з атрибутів субстанції. Вважається, що кла ...

Перфекціонізм (філософія)

Перфекціонизм - переконаність у тому, що вдосконалення, як власне, так і інших людей, є тією метою, до якої має прагнути людина. Передбачається, що шукана досконалість включає, перш за все, чесноти, а також розвиток властивих людині талантів і об ...

Перцепція

Перцепція - чуттєве сприйняття зовнішніх предметів людиною. За Г В.Лейбніцем розрізняють перцепцію як просте безпосереднє уявлення про зовнішній світ і апперцепцію - як вищу форму пізнавальної діяльності, повязану з самосвідомістю.

Позитивна свобода

Позитивна свобода визначається як спроможність і наявність ресурсів для реалізації власного потенціалу, на відміну від негативної свободи, яка є свободою від зовнішніх обмежень. Невідємною частиною концепції позитивної свободи є уявлення про те, ...

Полілогізм

Полілогізм - хиба, полягає в тому, що представникам різних рас, соціальних класів або часів приписують використання різних логік. Нацизму, марксизму та деяким іншим політичним та соціальним філософським школам притаманна ця хиба. Прибічники поліл ...

Похвала глупоті

"Похвала Глупоті" - один з найвідоміших творів Еразма Роттердамського, гуманіста доби Відродження, написаний ним 1509 року й виданий 1511 року.

Праведність

Праведність - важливе теологічне поняття в християнстві, ісламі та юдаїзмі. Це характеристика, яка передбачає, що людина слідує заповітам, які передбачає її віросповідання. Поняття "праведник" присутнє в більшості світових віровчень. Праведники - ...

Пратьягара

Пратьягара - пятий щабель раджа-йоги, опанування чуттів. Це міст, що зєднує перші чотири зовніші щаблі йоги з трьома вищими - самямою. На стадії пратьягари садхака вчиться замикати свою свідомість на внутрішньому таким чином, щоб сигнали від орга ...

Принцип пересічності

Принцип пересічності - принцип у філософії науки, що полягає в твердженні того, що ні Земля, ні люди на ній не є чимось особливим у Всесвіті. Принцип стверджує, що існує або можливе існування великої кількість планет і цивілізацій подібної до наш ...

Причинність

Причинність, також причинно-наслідковий звязок, причиновість, причиново-наслідковий звязок, каузальність - звязок між подією А й іншою подією Б, яка необхідно настає за першою чи витікає з неї. Хоча "причина" й "наслідок" визначені стосовно події ...

Прозелітизм

Прозелітизм - прагнення завербувати якомога більше прихильників якого-небудь вчення; палка відданість новоприйнятому вченню, новим переконанням. Прозеліт Діян. II, 10 та ін прибулець, чужинець - назва дана юдеями особам, наверненим з язичництва д ...

Просилогізм

Просилогизм - силогізм, висновок якого є засновком наступного силогізму. Таким чином, просилогізм - це попередній силогізм у полісилогізмі.

Прощення

Прощення - процес припинення відчуття образи, обурення чи гніву щодо особи за сприйнятий злочин чи провину, чи інакше - припинення домагатися покарання чи відшкодування, відмова від болісних переживань, прощання з ними. Прощення це мислительний д ...

Психологізм

Психологизм - передача художніми засобами внутрішнього стану персонажа, його думок, переживань, зумовлених внутрішніми й зовнішніми чинниками. Зачатки психологізму спостерігаються уже у творах усної народної творчості, де вони проявляються через ...

Радикальний націоналізм

Не плутати з Націонал-соціалізмом Радикальний націоналізм - один із типів націоналізму за характером дії. Характеризується радикальними поглядами на економічну, соціальну, внутрішню та зовнішню політику країни, часто зустрічається у суміші з шові ...

Реальність

Реальність - філософський термін, який означає усе те, що існує насправді. Окреслення того, що існує насправді, а що насправді не існує - складне онтологічне питання, а тому серед філософів термін реальність вживається в різних значеннях в залежн ...

Редукціонізм

Редукціонізм - методологічний принцип, згідно з яким вищі форми матерії можуть бути повністю пояснені на основі закономірностей, що властиві нижчим формам, тобто зведені до нижчих форм, наприклад, біологічні явища - за допомогою фізичних і хімічн ...