ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 279

Філософська думка в Україні (видання)

"Філософська думка в Україні" - біобібліографічний словник. Київ. Університетське видавництво "Пульсари". 2002. 244 с., іл. Тираж: 3000. Авторський колектив: В. С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик, В. Д. Білодід, Я. М. Стратій, І. Я. Лисий, С. ...

Філософський роман

Роман філософський - великий епічний твір, в якому безпосередньо викладається світоглядна або етична позиція автора. Як окремий жанр сформувався в епоху Просвітництва, виник з необхідності популяризації філософії раціоналізму, сатиричного зображе ...

Холізм

Холизм - цілий, увесь) - "філософія цілісності" - напрям у сучасній західноєвропейській філософії, який розглядає цілісність світу як наслідок творчої еволюції, що спрямовується нематеріальним і непізнаванним "фактором цілісності". Поняття холізм ...

Християнська апологетика

Християнська апологетика - захист віри християнської від невіруючих. Це дисципліна, яка займаєтеся раціональним обґрунтуванням християнської віри. За іншим визначенням її часто йменують пророцькою аргументацією. Християнська апологетика сформулюв ...

Християнська філософія

Християнська філософія - поняття, що охоплює різні напрямки, тенденції, традиції і філософські погляди, що в тій чи іншій мірі ґрунтуються на християнстві. В рамках християнської філософії виділяються православна, католицька та протестантська філ ...

Ці

У традиційній культурі Китаю, ці - фундаментальний принцип, частина, що формує будь-яке живе створіння. "Ці" часто перекладається як життєва енергія, життєва сила, потік енергії. "Ці" є основним принципом у традиційній китайській медицині та кита ...

Червона і синя таблетки

Червона таблетка і її протилежність, синя таблетка - популярні символи вибору між болісною правдою реальності і блаженною невідомістю ілюзії. Ці терміни, популяризовані у культурі наукової фантастики, походять від фільму "Матриця" 1999. Головному ...

Явище

Явище - філософська категорія, що відображає зовнішні властивості, процеси, звязки предмета, які даються пізнанню безпосередньо в формах живого споглядання. Явище може змінюватися, розвиватися відповідно до загальних законів розвитку матеріальног ...

Bellum omnium contra omnes

Війна всіх проти всіх - латинський вираз, який дослівно перекладається, як "війна всіх проти всіх", введений Томасом Гоббсом у його працях De Cive та "Левіафан". Даний вираз описує природний стан суспільства до утворення "суспільного договору" та ...

Causa sui

Causa sui - латинський вираз, який у філософії означає "причина самого себе". Концепція causa sui була важливою для філософії Спінози, який висунув ідею про субстанцію наділену всіма атрибутами, що є причиною самої себе. Цю субстанцію можна розгл ...

Memento mori

У Стародавньому Римі ця фраза звучала під час тріумфального ходу римських полководців, які повертаються з перемогою. За спиною воєначальника ставили раба, який був зобовязаний періодично нагадувати тріумфатору, що попри свою славу, той залишаєтьс ...

Socratici viri

Socratici viri - латинська фраза, яка звичайно використовується для означення учнів Сократа або його послідовників. Під визначення Socratici viri підпадали особи, як правило - греки, які займалися філософськими міркуваннями і використовували мето ...

Tabula rasa

Tabula rasa, вимовляється, а часом і пишеться українською табуля раса дошка") - латинський вислів, який використовується на означення явища, що виникає на "пустому місці", не є продовженням якоїсь традиції та формується лише під впливом зовнішніх ...

Портал: Філософія/Як Ви можете допомогти

Сьогодні, пятниця 7 травня 2021, портал "Філософія" має 256 статті в 18 категоріях із 1 090 805 статтей в українській Вікіпедії. Запрошуємо Вас взяти участь у написанні статей про філософію Червоні посилання на необхідні статті про філософію Неза ...

Портал: Філософія/Чи Ви знаєте.

…що в російському марксизмі в першому десятилітті XX століття існувала ідейна течія, яка ставила за мету обєднання соціалістичного і християнського світогляду в силу їх схожості - богобудівництво. Його прихильниками були російські соціал-демократ ...

Портал: Філософія/Вибрана особистість

Імануїл Кант - німецький філософ, родоначальник німецької класичної філософії. У своїх численних роботах стверджував, зокрема, що умова пізнання - загальнозначимі апріорні форми, що упорядковують хаос відчуттів. Ідеї Бога, волі, безсмертя, недові ...

Портал: Філософія/Нова стаття

Айсмавурк - почато 17 квітня 2020 користувачем Lxlalexlxl Вигторі Косола - почато 16 квітня 2020 користувачем K0zak1991 Рафаель Гаарла - почато 16 квітня 2020 користувачем K0zak1991 Арві Калста - почато 16 квітня 2020 користувачем K0zak1991 Єжи Н ...

Портал: Філософія/Редагують зараз

Автоматично згенерований список статей, повязаних з порталом "Філософія", які редагуються на даний момент. Список призначений для комфорту патрулювання і не відображає вже відпатрульовані статті.

Портал: Філософія/Вибрана стаття

Епістемологія - Знання відмінне від віри і думки. Якщо хтось заявляє, що вірить чомусь, він заявляє, що думає, що це правда. Але звичайно, можливо виявиться, що він помилявся, і те, що він вважав істинним, насправді є хибним. Це не факт із знання ...

Портал: Філософія/Філософія

Філософія в дослівному перекладі означає: "любов до мудрості". Введення поняття "філософія" приписується грецькому мислителю Піфагору. Філософія це - теоретичний світогляд, вчення, яке прагне осягнути всезагальне у світі, в людині і суспільстві. ...

Портал: Філософія/Історія філософії

Історія філософії Філософія по періодах Антична філософія - Середньовічна філософія - Філософія Відродження - Новоєвропейська Філософія по століттях Філософія XVIII століття - Філософія XIX століття - Філософія XX століття Філософія по регіонах Б ...

Портал: Філософія/Цитата місяця

Метою філософії є логічне розяснення думки. Філософія не є науковою дисципліною, а діяльністю. Філософське діло складається грунтовно з пояснень. Результатом філософії не є "філософські твердження", а вияснення тверджень. Філософія повинна вчинит ...

Вопросы философии

Журнал створений за ініціативою відомого радянського державного й партійного діяча А. О. Жданова у 1947 році Періодичність журналу: спочатку була- 3 рази на рік; з 1951 року - 6 раз на рік, з 1958-го виходить щомісяця. Тираж в 1971-му був близько ...

Философски преглед (журнал)

Заснований в 1929. Виходив під редакцією Димитара Міхалчева. З 1929 до 1943 в журналі було опубліковано 468 статей; 114 критичних відгуків; 70 питань і відповідей; 226 статей з соціології та соціальної педагогіки. У роботі журналу брали участь бл ...

Erkenntnis

Коли 1930-го року Ганс Райхенбах і Рудольф Карнап перебрали обовязки редакторів журналу Annales der Philosophie, вони перейменували його на Erkenntnis, і під цією назвою журнал публікувався у 1930-1938-х роках. Видавався Товариством емпіричної фі ...

Антична філософія

Антична філософія - філософія античності. Умовно може бути поділена на давньогрецьку філософію та давньоримську філософію. Першим філософом античності є Фалес, останнім - Боецій. Усі основні ідеї та інституції, які складають сучасну західну цивіл ...

Давньогрецька філософія

Давньогрецька філософія - традиційно в українській історії філософії розглядається як одна з двох гілок античної філософії. При такому поділі часові рамки давньогрецької філософії охоплюють період від 6 століття до н. е. до приблизно 6 століття п ...

Доксографія

Доксографія - виклад думок і поглядів стародавніх філософів і вчених в роботах пізніших авторів. Термін введений німецьким класичним філологом Германом Дільсом. Через те, що багато робіт стародавніх вчених були загублені, їх доксографії - це єдин ...

Емпіричний доказ

Емпіричний доказ - це інформація, отримана за допомогою органів чуття, зокрема, шляхом спостереження та фіксування закономірностей та поведінки шляхом експериментів. Термін походить від грецького слова "досвід" - ἐμπειρία. Після Іммануїла Канта у ...

Нейрофілософія

Нейрофілософія або філософія нейронауки - міждисциплінарна галузь знань на межі нейронауки та філософії, що вивчає значимість нейронаукових досліджень у рамках питань, які традиційно відносять до філософії свідомості. Філософія нейронауки намагає ...

Ноологія

Ноологія - вчення про природу та сутність людської розумності, коротко кажучи, ноологія постає філософським вченням про свідомість. Ноологія - від грец. nus - дух і logos - вчення - метод у Рудольфа Ойкена, який має відношення до духу в сфері йог ...

Осьовий час

Осьовий час - період появи раціональної філософії та етично орієнтованих релігій в історії людства. Доба якісних трансформацій соціокультурної системи при переході від ранніх до розвинутих цивілізацій. Термін, запропонований німецьким філософом К ...

Римська філософія

Антична римська філософія перебувала під потужним впливом стародавньої Греції та шкіл елліністичної філософії; проте, за грецького періоду, у школах думки також виникли свої унікальні досягнення. Перше піднесення зацікавленості у філософії виникл ...

Філософія ацтеків

Філософія ацтеків - система поглядів освіченої частини ацтекського суспільства на процеси, що відбуваються в навколишньому світі, спроба знайти їм раціональне або зрозуміле пояснення. Ацтеки сформували розвинену філософську школу, яку порівнюють ...

Філософія інків

Філософія інків - система поглядів володарів, знаті та інших мешканців імперії інків Тауантінсую. Водночас інки не сформували розвинену філософську школу. Основу складав етіка, епістемологія, аналіз простору і часу. Була тісно повязана за релігіє ...

Філософія майя

Філософія майя - система поглядів, що існувала в освіченої частини суспільства в часи існування цивілізації майя. Водночас майя не сформували розвинену філософську школу. Основу складали дуалізм, формула відродження, етика і естетика. Була тісно ...

Філософія муїсків

Філософія муїсків - система поглядів володарів, знаті та інших мешканців держав чибча-муїсків. Вони не сформували розвиненої філософської школи. Основу складали дуалізм, етика, часткового епістемологія і метафізика. Була тісно повязана за міфолог ...

Філософія Стародавнього Єгипту

Філософія стародавніх єгиптян була проголошена греками як основа основ філософії. Особливість її полягала в тому, що вона була гнучкою, практичною і в ній приділялася велика увага емоціям.

Французька філософія

Французька філософія - узагальнена назва філософії мислителів, філософських течій, напрямів від часів пізньої античності до сьогодення територіально та культурно повязаних із Францією.

Аксіологія

Аксіолoгія - наука про цінності, учення про природу духовних, моральних, естетичних та інших цінностей, їх звязок між собою, із соціальними, культурними чинниками та особистістю людини; розділ філософії. Зокрема, наука про цінності освіти, у яких ...

Епістемологія

Епістемологія - філософсько-методологічна дисципліна, у якій досліджується знання як таке, його будова, структура, функціонування і розвиток. Термін введений і активно застосовувався у англо-американській філософії XX ст. Традиційно ототожнюється ...

Естетика

Естетика - філософська наука, що вивчає природу естетичної свідомості, наука про прекрасне. Засновником естетики як науки вважається Александер Готліб Баумгартен. Естетика - наука про чуттєве пізнання світу; наука про неутилітарне, споглядальне а ...