ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 275

Чай юджа

Для приготування використовуються цитруси юдзу. Фрукт юдзу - гібрид гірких мандаринів і лимонів. Гіркі плоди юдзу консервують і засипають цукром в пропорції 1:1. Отриманий сироп розбавляють гарячою водою. Цей напій пили при дворах корейських прав ...

Філософ

Філософ - любомудр, шукач істини, мислитель. У вузькому сенсі це спеціаліст з філософії, що займається філософією, розробляє питання світогляду й методології. На побутовому рівні так називають людину, яка має певний досвід життя, розумно, помірко ...

Архелай (філософ)

Архелай - давньогрецький філософ, учитель Сократа, народився приблизно в 510 р. до. н. е поблизу Афін. Архелай походив із сімї дрібного ремісника. Він був прихильником натурфілософії. Про його життя залишилось дуже мало відомостей, крім згадок у ...

Ганс Файхінгер

Ганс Файхінгер - німецький філософ-песиміст, професор університетів Страсбурґа та Галле, автор "Філософії "начебто", засновник фікціоналізма.

Окара Андрій Миколайович

Андрій Миколайович Окара - політичний філософ, політичний експерт, політтехнолог, політолог. TV-персона. Кандидат юридичних наук. Автор текстів різної спрямованості, у тому числі з соціальної філософії та геополітики.

Діалектика Просвітництва (книга)

Діалектика Просвітництва - колективна праця німецьких філософів Макса Горкгаймера і Теодора Адорно, яка вперше вийшла друком німецькою мовою у 1944 році у США. Одна з програмних книг неомаксистської філософії Франкфуртської школи, яка заклала осн ...

Втеча від свободи

Втеча від свободи - перша книга психоаналітика та соціального психолога Еріха Фромма, яка вийшла друком в 1941 році у британському видавництві "Farrar & Rinehart". Написана англійською мовою під час перебування автора на еміграції у США. Матеріал ...

Хань Сян-цзи

Філософ Хань Сян-цзи - один з Вісьмох Безсмертних у пантеоні даосизму. Народився при династії Тан і був названий Цінфу. Він був племінником або внуком знаменитого державного діяча і поета Хань Юя. Його вчителем був патріарх Люй Дунбінь. Хань Сян ...

Філософія в Азербайджані

Філософія в Азербайджані - суспільно-політична думка азербайджанського народу і сукупність філософської спадщини азербайджанських мислителів.

Польська філософія

Польська філософія - складова частина східноєвропейської філософії, що розвивалася в руслі її основних напрямів. Датою заснування польської філософії вважається рік заснування Ягелонського університету 1364, у якому почала викладатися шкільна схо ...

Філософська думка в США

Філософська думка в Сполучених Штатах Америки має тривалу історію розвитку, широка за обсягом та тематикою. Internet Encyclopedia of Philosophy зазначає, що попри відсутність рис, за якими її можна було б визначити, "американську філософію" можна ...

Філософська антропологія

Філософська антропологія - у широкому сенсі - філософське вчення про природу людини; у вузькому - напрям в західноєвропейській, переважно німецькій, філософії першої половини XX століття, що виходив із ідей філософії життя, феноменології Гусерля ...

Філософія гумору

Філософія гумору - розділ філософії, який вивчає природу гумору, його соціальні функції, вплив на розвиток особистості. Існує багато теорій гумору, які намагаються пояснити, що таке гумор, яке його соціальне призначення, і що можна вважати гумори ...

Дослідження відеоігор

Дослідження відеоігор вивчають відеоігри. У ряді європейських країн іменуються людологією, однак дане поняття більш вузьке. Дисципліна не має специфічного методу пізнання або специфічного розуміння, що являє собою відеогра. Дослідження гри відбув ...

Етнофілософія

Етнофілософія - міждисциплінарна галузь знання, що вивчає філософію етносу, етнічність, філософські уявлення як системну складову духовної культури етносу, особливості національних філософських традицій, етнометодологію, аспекти етичних та естети ...

Філософія життя

Філософія життя - філософський напрямок, який склався в другій половині 19 ст. у Німеччині та Франції, визначними представниками якого вважаються Фрідріх Ніцше, Вільгельм Дільтей, Георг Зіммель, Анрі Бергсон та інші. На противагу класичному раціо ...

Критичний реалізм (філософія)

Критичний реализм у філософії - напрям сучасної філософії науки, веде своє походження від "критичної філософії" Імануїла Канта. Хоча вихідні принципи критичного реалізму були сформульовані в Німеччині наприкінці XIX - початку XX ст. А. Рілом, Осв ...

Лінгвістична відносність

Лінґвістична відносність - концепція, тісно повязана з лінґвістичною філософією та герменевтикою що має за свою основу твердження про існування у кожній мові відмінних ознак, які є характерними лише для неї і не зустрічаються у інших мовах. Як на ...

Логіка

Логіка - наука про закони та різновиди мислення, способи пізнання й умови істинності знань і суджень, про найпростіші форми, принципи та методи правильного міркування. У щоденній мові логіка є способом судження, що полягає в отриманні висновку з ...

Філія (філософія)

Філия - давньогрецьке слово, що часто перекладається як "дружба" або "любов". Не має точної відповідності в інших мовах. Воно позначає не тільки "дружбу", а й "дружність", "приязність", "тяжіння", "потяг", "любов". Одне з центральних понять натур ...

Філософія любові

Філософія любові - це галузь філософської антропології та етики, яка намагається пояснити природу любові. Філософське дослідження любові містить у собі завдання проведення відмінності між різними видами особистої любові, дослідження, чи любов існ ...

Філософія математики

Філософія математики - розділ філософії, що досліджує філософські припущення, основи і наслідки математики. Метою філософії математики є оцінка природи і методології математики і розуміння місця математики в житті людей. Філософія математики є ро ...

Філософія науки

Філософія науки - розділ філософії, який вивчає поняття, границі і методологію науки. Разом з тим, існують більш спеціальні розділи філософії, наприклад: філософія математики, філософія біології, філософія фізики тощо. Як напрямок філософія науки ...

Політична філософія

Політична філософія - розділ філософії, який досліджує політичну спільноту; вивчає такі теми як свобода, справедливість, право, закон і дотримання правових кодексів владою. Найменший досліджуваний елемент політичної філософії - політична дія. Пол ...

Порівняльна філософія

Порівняльна філософія, або філософська компаративистика - область історико-філософських і філософських досліджень, порівняльне вивчення філософських традицій Заходу і Сходу, що включає вивчення філософських шкіл, вчень, систем, категоріального ап ...

Філософія релігії

Філософія релігії - наука і навчальна дисципліна філософського циклу, яка займається філософською інтерпретацією релігії. У вітчизняній традиції філософію релігії включають до дисциплінарного комплексу релігієзнавства, хоча у світовій практиці це ...

Праксеологія

Праксеологія та праксіологія - галузь досліджень, що вивчає людську діяльність, зокрема в аспекті її ефективності. Термін вперше використав у 1890 році французький економіст Альфред Еспінас. Розвиток праксеології повязаний із австрійською школою ...

Філософія свідомості

Філософія свідомості - філософська дисципліна, предметом вивчення якої є природа свідомості, а також співвідношення свідомості та фізичної реальності. У XIX столітті Артур Шопенгауер назвав свідомість "загадкою Всесвіту", натякаючи на те, що таєм ...

Соціальна філософія

Соціaльна філосoфія - розділ філософії, покликаний відповісти на питання про те, що є суспільство і яке місце займає в ньому людина. Соціальна філософія в цьому розумінні зближується з теоретичною соціологією. Відмінність полягає перш за все в то ...

Філософія війни

Філософія війни розглядає війну у ширшому контексті, ніж просто питання озброєнь і стратегії, ставлячи запитання щодо таких речей, як значення і походження війни, відношення війни до людської природи та етики ведення війни. Певні аспекти філософі ...

Філософія культури

Філософія культури - ділянка філософського знання, головною метою якого є пояснення суті, специфіки культури, її взаємовідносин із природою й суспільством; система метафізичних тверджень про суть, генезис та найзагальніші закони культури, що прям ...

Філософія музики

Філософія музики - розділ естетики, в рамках якого досліджують засадничі питання, що стосуються музики. Філософське вивчення музики має багато звязків з філософськими питаннями у метафізиці та естетиці. Деякі основні питання у філософії музики: Я ...

Абсолют

Абсолют - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту. Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне. Абсолютне завжди визначене собою, те, що існує через себе, а отже самостійне і нез ...

Абсолютна ідея

Абсолютна ідея - у деяких філософських системах обєктивного ідеалізму - надприродне, нічим не зумовлене духовне начало, "божественна думка", надсубєктивний розум, який породжує реальний/ матеріальний світ. Наприклад, у системі Георга Гегеля абсол ...

Автореференція

Автореференція або самореференція - явище, яке виникає у системах висловлювань у тих випадках, коли якесь поняття посилається саме на себе. Інакше кажучи - якщо який-небудь вираз є одночасно самою функцією і аргументом цієї функції. Автореференці ...

Альтруїзм

Альтруизм - безкорисливе прагнення до діяльності на благо інших; протилежність егоцентризму. Це різновид самозречення, бо в умовах соціальної та психологічної відокремленості між людьми в феодальному чи буржуазному суспільстві клопіт про добробут ...

Антіохійська богословська школа

Антіохійська школа - гілка ранньої патристики з центром в Антіохії, яка на противагу Александрійській школі наполягала на буквальному тлумаченні Біблії. Тоді як александрійці розробляли синтез християнства із вченням Платона, антіохійці наслідува ...

Антропоморфізм

Антропоморфизм - уподібнення будь-чого, що не є людиною, до людини або перенесення її фізичних та інтелектуальних властивостей на істот, речі та явища навколишнього світу. До антропоморфізму належить як зовнішнє уподібнення до людини - в пропорці ...

Апатія (філософія)

Апатія - філософське поняття, яке поруч із іншими подібними етичними категоріями дістало розвиток у філософії стоїків, у яких воно означало позитивний ідеал спокійного, врівноваженого життя, вільного від емоцій і пристрастей. Цей термін знайшов п ...

Апологетика

Апологeтика - система раціоналістичних аргументів, що має на меті довести істинність тієї чи іншої релігії, системи вірувань чи поглядів. Апологет - особа, що розробляє таку систему, захищає певну систему поглядів за допомогою логічної, раціоналі ...

Апорія

Апорія - за формальною логікою - ускладнення в міркуванні, яке здається непереборним. В античній філософії широко відомі апорії Зенона Елейського в поняттях руху, простору і часу. З точки зору марксизму всі апорії зумовлені обєктивною суперечніст ...

Архетип (філософія)

Архетип - початок і грец. τυπος - тип, образ; прототип, проформа) - прообраз, початковий образ, ідея, первісна форма для наступних утворень. Це поняття, що походить від традиції платонізму і грає головну роль у "аналітичній психології", розроблен ...

Атараксія

Атараксія - душевний спокій, незворушність, безтурботність, що, на думку деяких давньогрецьких філософів, досягається мудрецем. Атараксія грец. ἀταραξία - спокій - термін старогрецької філософії, яким Піррон та Епікур описували блаженний безтурбо ...

Атомістика

Атомистика, або Атомизм - натурфілософська концепція будови Всесвіту, в основу якої покладено поняття атому як гранично неподільної частки. В атомістиці стверджується, що всі обєкти у Всесвіті складаються з дуже малого розміру неподільних часток, ...

Бритва (філософія)

Принцип фальсифікації Поппера: Теорія, щоб вважатися науковою, повинна бути фальсифікованою. Бритва Айн Ренд: Сутності не слід примножувати понад необхідність, і як наслідок: "Сутності не повинні бути інтегровані без необхідності." Бритва Генлона ...

Буття і час

"Буття і час" - програмна книга німецького філософа Мартіна Гайдеґґера, яка вийшла друком у 1927 році. Свого часу поява книги принесла популярність Мартіну Гайдеґґеру як одному з чільних філософів Німеччини. Жодна з наступних його праць не повтор ...

Вайшешика

Вайшешика - одна із шести ортодоксальних шкіл класичної індійської філософії, історично тісно звязана із індійською логічною школою ньяя. Вайшешика проголошує своєрідну форму атомізму, постулюючи, що всі тіла фізичного Всесвіту зводяться до скінч ...

Вірогідність

Вірогидність - властивість знання, істинність якого твердо встановлена субєктом. У теорії імовірностей вірогідність - той випадок, коли імовірність певної події дорівнює 1 100 %.

Вічність

Вічність - філософське поняття-категорія, яким позначається безперервність існування-функцонування певного явища, обєкту чи субєкту Всесвіту.

Геліоцентризм

Геліоцентризм або Геліоцентрична система свиту - вчення в астрономії і філософії, яке ставить Сонце в центр Всесвіту, а навколо нього обертаються усі тіла в т.ч. планети і зокрема Земля. Протилежне вчення - геоцентризм. Окремі висловлювання на ко ...