ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 260

Концепція градуалістичної еволюції

Концепція градуалістичної еволюції, думка, згідно з якою еволюція органічного світу є процес безперервний і поступовий. Градуалістичної точки зору дотримувався Ч. Дарвін, неодноразово посилаючись на слова В. Лейбніца, що "природа не робить стрибк ...

Ламаркізм

Ламаркизм - перша цілісна теорія еволюції живих організмів, запропонована французьким біологом Жаном Батистом Ламарком. Головні тези своєї теорії Ламарк опублікував у книзі "Філософія зоології". Надалі прихильники поглядів Ламарка розвивали декіл ...

Неокатастрофізм

Неокатастрофизм - ряд гіпотез, згідно з якими, важливу роль в еволюції відіграють катастрофи планетного масштабу. На відміну від катастрофізму, неокатастрофізм не повязаний з креаціонізмом. Великими катастрофами, що викликають еволюційні зміни, м ...

Основні закони еволюції живої речовини в біосфері

Закон незворотності еволюційних процесів, вперше сформульований у 1893 році бельгійським палеонтологом Луї Долло. Згідно з Долло, організм не може повернутися, хоча б частково, до колишнього стану, який вже пройдено рядом його предків. Наприклад, ...

Пангенез

Пангенез - гіпотеза успадкування ознак у роботах Ч. Дарвіна та інших учених. В 1868 році гіпотеза пангенезу була викладена в книзі Ч. Дарвіна "Зміни домашніх тварин і культурних рослин". У розділі XXVII "Тимчасова гіпотеза пангенезу" Дарвін припу ...

Сальтаціонізм

Сальтаціонізм - група еволюційних теорій, за якими видоутворення відбувається дуже швидко, іноді протягом кількох поколінь. Одним з гіпотетичних механізмів, який стверджують ці теорії, є поява нових особин, що різко відрізняються від наявної в по ...

Самозародження

Самозародження життя - в загальному випадку, мимовільне виникнення живої речовини з неживої. В даний час загальновизнано, що в сучасних природних умовах самозародження практично неможливе, проте в науці активно обговорюються його можливі сценарії ...

Стасігенез

Стасігенез - тривале існування виду без змін. Такий тип видоутворення характерний для персистентних форм - "живих копалин". Плеченога тварина - бранхіопода лінгула - мешкає в даний час в естуаріях далекосхідних азійських річок, в субтропіках. Кла ...

Телеологічні концепції еволюції

Телеологічні концепції еволюції набули значного поширення наприкінці XIX ст. Одні з них входили до складу ортоламаркізму, інші займали самостійне положення. Лідером телеологічного напряму в еволюціонізмі цього періоду слід вважати К. Бера, який в ...

Фіналістична концепція де Шардена

Фіналістична концепція Т. де Шардена - запропонована Теяром де Шарденом в 1965 р. концепція, згідно з якою ноосфера є завершальною ланкою космогенезу. Бувши священником Римсько-католицької церкви, Шарден намагався здійснити синтез християнського ...

Фіналістична концепція Кено

Фіналістична концепція Л. Кено - концепція відомого в історії еволюціонізму як автор теорії преадаптації вченого Люсьєн Кено. Основна ідея цієї теорії була висловлена Кено вже в 1901 р., а потім оформлена у вигляді закінченої доктрини в ряді публ ...

Чотириступінчаста модель видоутворення

Чотириступінчаста модель видоутворення - модель видоутворення, запропонована Д. Леком на основі алопатричного видоутворення і симпатричного видоутворення, а також принципу конкурентного виключення Гаузе. У Ч. м. в. розрізняють наступні стадії: 1) ...

Аксіоматика

Аксіоматика - система аксіом деякої науки. Наприклад аксіоматика елементарної геометрії містить близько 20 аксіом, аксіоматика числового поля - 9 аксіом. В математиці важливу роль відіграє аксіоматика групи, аксіоматика метричного і векторного пр ...

Концепт (філологія)

Концепт в філології - термін, який служить для пояснення одиниць ментальних чи психічних ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної структури, яка відображає знання і досвід людини; це оперативна одиниця памяті, ментального лексикону, концепт ...

Метасистема

Метасистемою - ширша система, в яку входить досліджувана система як складова частина. Між елементами довільної системи та між різними системами існують зв’язки, за допомогою яких вони взаємодіють між собою. Системи функціонують у певному зовнішнь ...

Одиниця вимірювання

Одиниця вимирювання - фізична величина певного розміру, прийнята для кількісного відображення однорідних з нею величин. Значення цієї величини приймають рівним одиниці. Для будь-якої системи одиниць розрізняють основні одиниці вимірювання, які ви ...

Писемність

Писемність - засіб передачі людської мови за допомогою знаків ; також література, сукупність писемних памяток певного часу, певного народу; письменство.

Система Комстока-Нідема

Система Комстока-Нідема – система, розроблена Джоном Комстоком та Джорджем Нідемом 1898 року, що використовується для позначення крилових жилок комах. Вона була важливим досягненням, оскільки показувала гомологічність крил всіх комах.

Теорія

Теорія - сукупність висновків, що відображає відносини і звязки між явищами реальності у вигляді інформаційної моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій ч ...

Авторитет

Авторитет - загальновизнана довіра, пошана, а також особа, яка користується такою пошаною, є впливовою та заслуговує повної довіри. Деонтичний авторитет - авторитет вищої за рангом особи, начальника, епістемістичний авторитет - авторитет знавця, ...

Альтруїстичне самогубство

Альтруїстичне самогубство - пожертвування свого життя, задля порятунку або принесення блага іншому, групі людей, або для збереження традицій та честі суспільства. Така жертва, також може бути принесена заради досягнення певної мети, або заради зб ...

Емпатія

Емпатія - співпереживання) - розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої особи в формі співпереживання. Слово "емпатія" походить від римського "patho", що означає глибоке, сильне, чутливе почуття відчуття, близьке до страждання. Префікс ...

Задоволення

Задоволення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям. Надалі така позиція отримала найменування гед ...

Згода на секс

Згода на секс - добровільна свідома інформована відклична згода обох чи всіх партнерів на сексуальні взаємодії. Можлива з досягненням віку сексуальної згоди. Сексуальні дії з людиною без її згоди є зґвалтуванням і караються кримінально. Недійсною ...

Погрозиція

У політичній філософії погрозиція - це пропозиція угоди, що поєднана із погрозою, яка буде втілена, якщо пропозицію відхилять. У друкованому виданні термін першим вжив політ-філософ Гіллел Штайнер, а відтак термін поширився і серед інших авторів. ...

Порок

Порок, вада - стійка негативна моральна якість, духовна вада. Протилежність чесноті. Все, що противне істині та добру. Термін зявився в середньовічній етиці Пєр Абеляр і зазвичай зіставлявся з гріхом. Якщо гріх сприймався як вчинок і результат ви ...

Ресентимент

Ресентимент - почуття ворожості до того, що субєкт вважає причиною своїх невдач, безсила заздрість, "тяжке усвідомлення марності спроб підвищити свій статус в житті або в суспільстві". Відчуття слабкості або неповноцінності, а також заздрості по ...

Страждання

Страждання - сукупність вкрай неприємних, обтяжливих або болісних відчуттів живої істоти, при яких вона відчуває фізичний і/або емоційний дискомфорт, біль, стрес, нестерпні муки.

Аналепсис

Аналепсис - форма розповіді, коли наратор повертається назад, у минуле, яке стосується "теперішнього" моменту; відновлення однієї чи кількох подій, що трапилися раніше "теперішнього" моменту. Частковими синонімами до терміна є ретроспекція, зворо ...

Антураж

Антураж - оточення, середовище, навколишня обстановка. Зазвичай використовується як поняття в мистецтві - літературі, кіно, а також щодо оформлення та дизайну приміщень.

Архетип (за К. Г. Юнгом)

Архетип - початок і грец. τυπος - тип, образ; прототип, проформа) - прообраз, початковий образ, ідея, первісна форма для наступних утворень. Це поняття, що походить від традиції платонізму і грає головну роль у "аналітичній психології", розроблен ...

Ван-шот

Одноразка або ван-шот - це комікс, опублікований як окремий, самостійний випуск, з самостійною історією, а не частиною тривалої серії або обмеженої серії. У телевізійній індустрії ван-шот іноді служить в якості пілотного випуску для залучення інт ...

Екскурс

Екскурс - у літературному творі - відхилення від основної сюжетної лінії, теми задля висвітлення додаткових, побічних питань. Визначається часовий екскурс та просторовий Е. ; здійснюється за допомогою введення у художній текст додаткових епізодів ...

Епігони

Епігони - починаючи з елліністичного періоду нащадки воїнів та полководців Александра Македонського - діадохів.

Епіграф

Епіграф - цитата, влучний вислів, афоризм чи прислівя, подані перед текстом літературного твору або перед його окремими розділами. Звертання письменника до епіграфа залежить від типу його художнього мислення, стилю та задуму твору. Вводячи цей фа ...

Епізод

Епізод, 1) окремий випадковий випадок, невелика подія. 2) Складова частина сюжету художнього твору, що має відносне самостійне значення. Епізод - невеликий уривок, фрагмент, відносне завершена та самостійна частина художнього твору, що зображує о ...

Кіго

Кіго - це слово або фраза, повязана з певним сезоном, вживається в традиційних формах японської поезії. Кіго використовують у спільних віршованих формах ренга і ренку, а також у хайку, щоб позначити сезон, про який йдеться у строфі. Деякі кіго яв ...

Компіляція джерел

Компіляція - несамостійна або неоригінальна літературна чи наукова праця, побудована на використанні чужих літературних або наукових творів. Твір, скроєний зі шматків інших книг, текстів або чужих творів.

Криптонім

Криптонім - псевдонім, який не припускає можливості ототожнити з ним ту чи іншу конкретну особу; іншими словами - імя, розраховане на те, щоб приховати справжнього автора твору. Криптонімом зазвичай користуються при оприлюдненні ризикованих в том ...

Кульмінація (література)

Кульмінація в літературному творі - найбільш напружений момент у розвитку дії, вирішальний, переломний момент у взаєминах, зіткненнях літературних героїв або між героєм і обставинами. У кульмінації розкривається гострота конфлікту, описаного в сю ...

Легендаріум

Легендаріум, або легендарій, - літературна колекція легенд. Спочатку в середньовічній латині цим терміном позначали тексти легенд про життя святих. Збереженим прикладом того часу є "Легендаріум Анжу", датований XIV століттям. Відповідно до Оксфор ...

Літературний цикл

Цикл в літературі - ряд літературних творів на загальну або близьку тематику, створений одним автором або однією групою авторів. Спільністю, яка обєднує ряд творів, може бути, крім теми, також жанр, місце і час дії, персонаж, форма і художній сти ...

Мандрівні сюжети

Мандрівні сюжети - стійкі комплекси сюжетно-фабульних мотивів, що становлять основу усного або письмового твору, що переходять з однієї країни в іншу і змінюють свій художній образ в залежності від нового середовища. Такі мандрівні сюжети оповіда ...

Метатекст

Метатекст - текстові елементи другого порядку, що виконують службові функції по відношенню до якогось первинного тексту. метатекст в лінгвістиці - елементи тексту, співвідносні з ситуацією спілкування, описують і структурують мову, частиною якої ...

Монолог

Монолог - компонент художнього твору, що становить мовлення, яке звернене до самого себе чи інших, на відміну від діалогу. Мовленнєві типи монологу зумовлені притаманними йому комунікативними функціями. Монолог наближається до письмового мовлення ...

Мотив (література)

Мотив - стійкий формально-змістовий компонент художнього твору чи критичної або літературознавчої праці, усвідомлена причина творчості або аналізу, зумовлена художніми та науковими потребами, відповідними інтелектуальними діями.

Неофіт

Неофит: У ранньому християнстві - особа, що через хрещення була прийнята до церковної громади; Через церковне значення - новопосвячений, новохрещений; взагалі - новий прихильник будь-якої релігії, церкви, чернечого ордену, каменярської ложі; Пере ...

Нонсенс

Нонсенс - безглуздість, нісенітниця. Різновид алогізму або логічної помилки. Поняття нонсенс є близьким за змістом до поняття абсурд. Український відповідник - "нісенітниця" - небилиця, беліберда, дурниця, щось нерозумне, абсурдне. Походить від с ...

Обмежена серія (комікс)

У сфері коміксів обмежена серія - це серія коміксів з визначеним числом випусків. Обмежена серія відрізняється від триваючої серії тим, що кількість випусків визначена наперед і дата останнього номеру, планується ще до початку випуску серії. Ця с ...